Integritetspolicy

Policy gällande data, sekretess samt cookies gällande dc Unik Art AB

Integritetspolicy

dcunikart AB
Malmö, Sverige

dc Unik Art AB är som dataansvarig skyldigt att skydda ära personuppgifter och vår strävan är att ni känner är trygga med vår hantering av dem. Vi hanterar era personuppgifter enligt denna integritetspolicy och gällande lag.

Typ av personuppgifter och användning av dem

dc Unik Art AB samlar information om följande höst:

Vi samlar endast i nödvändiga uppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, inköpshistorik, kreditupplysningar, kakor (cookies) och IP-adress.

Era personuppgifter samlas till exempel i samband med att ni besöker webbplatsen, ingår avtal, kreditvärdering och när ni skickar en fråga via e-post eller annat digitalt media.

dc Unik Art AB använder bland annat personuppgifter för att tillhandahålla tjänsten för vilka uppgifterna har samlats in. Sådana besök kan bland annat omfatta undersökningar, statistik och analyser med avseende på förbättring av produkter, tjänster och teknik samt visning av marknadsföringsrelaterat innehåll och erbjudanden, vilket är anpassat till era intressen som tillgängliggör det via elektronisk post eller andra tekniker (när ni har) begärt det).

Webbplatsen använder egna och tredjepartsprodukter till exempel för att rikta annonser eller information till er. På dessa andra webbplatser kan ni läsa mer om hur vi använder kakor på webbplatsen och i så fall vilka kakor och i vilket syfte. Ni får också information om hur ni aktivt kan välja bort kakor från din webbläsare.
Lämna ut uppgifter

Vi kan i vissa fall lämna ut de personuppgifter som vi har samlat in om er. Era personuppgifter kan till exempel vidarebefordras till: (1) leverantörer som vi samarbetar med för att stödja vår verksamhet (till exempel leverantörer av tjänster, teknisk support och leveranstjänster , eller (2) om det krävs i enlighet med ett domstolsbeslut eller enligt gällande lag.

Vi kommer att vidarebefordra data i den omfattning och till att det behövs för att kunna utföra tjänsten som en efterfrågan, till exempel att ingå ett avtal med oss ​​och i samband med produktion av digitalt material och liknande tjänster, för vilka det är ofrånkomligt att vi använder din information. Slutligen lämnar vi ut era personuppgifter till sociala medier när det gäller marknadsföring av dc Unik Art ABs tjänster.

Hur skyddar vi era personuppgifter?

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot att andra orättfärdiga skaffar sig tillgång till dina uppgifter.

Jag praktiken är det inte möjligt att upprätta 100 procent säkerhet, och vi kan därför inte garantera att uppgifterna är skyddade fullt ut mot att någon lyckas kringgå säkerhetsåtgärderna och skaffar sig tillgång till informationen. Ni lämnar med andra ord ut dina personuppgifter egen risk.

Uppdatera, radera eller rätta dina uppgifter

Om du vill ha tillgång till informationen som vi hanterar om är dc Unik Art AB, kan du gå till oss info@dcunikart.com eller på telefon +46 73 658 43 12.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig. Om det visar sig att dessa personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller vilseledande, har ni rätt att begära att vi korrigerar, spärrar eller raderar dessa uppgifter. Dessutom kan man inte alltid använda uppgifterna om att bli föremål för ytterligare behandling.

Ni har också möjlighet att framföra klagomål till datainspektionen, som kan nås via datainspektionen@datainspektionen.se. Du hittar mer information på datainspektionens webbplats här.

Hur länge sparas dina uppgifter?

dc Unik Art AB lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att kunna leverera den tjänst som du har begärt och så länge som det behövs i ett legitimt syfte eller som det krävs enligt lag. Vi raderar och anonymiserar därför era personuppgifter kontinuerligt, allteftersom syftet med datainsamlingen upphör.

Ändringar

Det kommer att bli nödvändigt att uppdatera och ändra denna policy. dc Unik Art AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela er via webbplatsen eller via e-post. Den aktuella versionen av denna policy kan hittas på vår webbplats. Det kan du kontrollera genom att notera nedanstående datum.