Villkor

Följande villkor (”Avtalet”) reglerar all användning av webbplatsen dcunikart.com och dcunikart.se (”Webbplatsen”) och de tjänster som är tillgängliga på eller på webbplatsen (sammantagna med webbplatsen, ”Tjänsten” ). Tjänsten ägs och drivs av Dcunikart AB, ett företag som är registrerat enligt svensk lag, ("Dcunikart"). Dcunikart trycker skräddarsydd konst ("Produkter") direkt till kunder ("Kunder"). Tjänsten erbjuds under förutsättning att du (”Användaren”) accepterar alla villkor och villkor som finns häri och alla andra operativa regler, policyer och procedurer som kan publiceras från tid till annan på webbplatsen av Dcunikart. Om du inte godkänner detta avtal, använd inte webbplatsen.

1 kunder

1.1 Kunden intygar till Dcunikart att om kunden är en individ (dvs. inte ett företag) är kunden minst 18 år gammal. Kunden intygar även att det är lagligt tillåtet att använda Tjänsten, och tar fullt ansvar för valet och användningen av Tjänsten. Detta avtal är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag, och rätten att få tillgång till tjänsten återkallas i sådana jurisdiktioner.

2 Ändringar

2.1 Dcunikart förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra detta avtal, avgifter, avgifter, villkor när som helst. Användaren är ansvarig för att granska och bekanta sig med sådana ändringar. Användarens användning av tjänsten efter ett sådant meddelande innebär att användaren accepterar villkoren för ändringar som ändrats.

3 Ansvar för webbplatsens kunder och besökare

3.1 Brott mot några artiklar i detta avtal eller andra regler kommer att förbjuda användare att använda webbplatsen.
3.2 Utan att begränsa andra gottgörelser kan vi begränsa, stänga av eller avsluta vår tjänst, förbjuda åtkomst till vår webbplats, fördröja eller ta bort värdinnehåll och vidta tekniska och juridiska åtgärder för att hålla användare borta från webbplatsen om vi tror att de skapar problem, ev. juridiska skyldigheter eller agerar oförenligt med bokstaven eller andan i våra policyer. Vi förbehåller oss också rätten att avbryta obekräftade konton eller konton som har varit inaktiva under längre perioder.

4 Betalningar och avgifter

4.1 Dcunikart kan spara Medlemmens kredit- eller betalkortsinformation och använda den för alla framtida försändelser och avgifter, som automatiskt kommer att debiteras det sparade kortet, såvida inte Medlemmen meddelar Dcunikart via Webbplatsen. När du beställer en produkt kommer du att debiteras sedan aktuella avgifter, som vi kan ändra från tid till annan (t.ex. när vi har semesterreor eller erbjuder dig rabatt på basproduktpris). Vi kan välja att tillfälligt ändra avgifterna för våra produkter.

4.2 Genom att göra en beställning via Webbplatsen bekräftar du att du har laglig rätt att använda det angivna betalningsmedlet och, vid kortbetalningar, att du antingen är kortinnehavaren eller har kortinnehavarens uttryckliga tillstånd att använda kortet för att verkställa betalning. Dcunikart har rätt att debitera Kundens betalkort redan i samband med beställningen.

4.3 Vi kan vägra att bearbeta en transaktion av vilken anledning som helst eller vägra Tjänsten till någon när som helst efter eget gottfinnande. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part på grund av att vi vägrar eller avbryter någon transaktion efter att behandlingen har påbörjats.

4.4 Om inget annat anges är alla avgifter och betalningar angivna i US-dollar eller SEK. Användaren är ansvarig för att betala alla avgifter, betalningar och tillämpliga skatter i samband med vår webbplats och våra produkter. Efter att ha mottagit din beställning kommer du att få ett e-postmeddelande från oss som bekräftar detaljerna, beskrivningen och priset för de beställda produkterna tillsammans med lite information om dina rättigheter att returnera dina varor.

4.5 Betalning av det totala priset plus leverans måste göras i sin helhet innan dina produkter skickas.

5 Moms & Custom

5.1 Om kunden befinner sig utanför EU:s territorium är kunden ansvarig för att betala moms (enligt tillämpligt inom varje jurisdiktion). Dcunikart kommer inte att hållas ansvarigt för någon sådan försäljningsskatt. Om kunden befinner sig inom EU ingår försäljningsskatt i produktens pris.
5.2 Kunder utanför Europeiska Unionen kan bli föremål för tullavgifter (som är tillämpligt inom varje jurisdiktion). Dcunikart kommer inte att hållas ansvarigt för sådana uppgifter.

6 Frakt, returer och ångerrätt

6.1 När du har klickat på "bekräfta"-knappen är det inte möjligt att redigera eller annullera din beställning. Om du vill ändra några parametrar, kundadresser etc., vänligen kontakta oss så snart som möjligt. Vi är inte skyldiga att göra sådana ändringar i din beställning, men vi kommer att göra vårt bästa från fall till fall. Ersättning av Produkter och krediter till Medlemmens konto för Produkter som hävdas vara skadade eller inte mottagna är föremål för Dcunikarts undersökning och diskretion

6.2 Dcunikart kommer att granska ersättningen av produkter eller återbetalningsbegäranden inom 14 dagar efter beställningen. Om en produkt saknas, är skadad eller föremål för tryckfel, kommer Dcunikart att ersätta den felaktiga produkten med en ny produkt. För att utfärda en återbetalningsprocess baserat på ovannämnda skäl, kontakta info@dcunikart.com. Begäran om återbetalning kommer att behandlas inom fem (5) arbetsdagar. För tydlighetens skull ansvarar Dcunikart inte för situationer då Kunden har lämnat felaktig information, såsom fel Kundnamn eller adress. I sådana fall kommer en extra betalning att tas ut. Du har 3 års anspråk enligt svensk lag inom Sverige, inom EU är det 2 år. En återbetalning kommer INTE att utfärdas för att bara ångra en produkt.

6.3 På grund av produktens individualisering finns det ingen ångerrätt för Produkten efter beställning.

7 Beskrivning av produkter

7.1 Även om många beståndsdelar av våra produkter är standard, beskrivs alla produkter som är tillgängliga för köp på deras specifika designsida på vår webbplats. Vi försöker alltid att representera varje design så exakt som möjligt.

7.2 Vi har en policy för kontinuerlig produktutveckling så att vi kan förse dig med vad vi anser vara den bästa designen i kombination med bästa prestanda, och förbehåller oss därför rätten att ändra specifikationerna för produkter, deras pris och förpackning utan föregående meddelande. Innan du beställer inbjuder vi dig därför att ta en närmare titt på produktbeskrivningen och designen.

7.3 Vi gör vårt bästa för att ge dig de bästa bilderna och beskrivningarna, men kan tyvärr inte garantera att färger och detaljer i webbplatsbilder är 100 % korrekta representationer av Produkten.

8 Inköp av produkter

8.1 Din beställning representerar ett erbjudande till oss att köpa en Produkt som accepteras av oss när vi har skickat en orderbekräftelse via e-post. Alla produkter på samma beställning som vi inte har bekräftat i en orderbekräftelse via e-post utgör inte en del av det avtalet.

8.2 Dcunikart ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några speciella förluster på grund av specifika omständigheter hos Användaren och/eller Kunden, indirekta förluster eller följdförluster eller bortkastade utgifter.

8.3 Beställningar görs och tas emot exklusivt via webbplatsen. Innan du beställer från oss är det kundens ansvar att kontrollera och fastställa full förmåga att ta emot produkterna. Korrekt kundens adress och postnummer/postnummer, användarens uppdaterade telefonnummer och e-postadress är absolut nödvändiga för att säkerställa framgångsrik leverans av produkter.

8.4 All information som begärs på kassasidan måste fyllas i exakt och korrekt. Dcunikart kommer inte att ansvara för missad leverans på grund av en felaktig leveransadress eller ett olämpligt telefonnummer. Om du vill be om ändring av leveransadress, meddela ändring av telefonnummer eller andra speciella krav, vänligen kontakta Dcunikart på support@dcunikart.com

9 Leverans

9.1 Dcunikart levererar till användare/kunder till de flesta platser i världen. Kunden ansvarar för leveranspriser. Leveranspriserna är utöver Produktens pris och kan variera beroende på leveransplats och/eller sorts produkter, och ytterligare avgifter kan läggas till beställningen för avlägsna eller svåråtkomliga platser som kräver särskild uppmärksamhet. Standardleveransavgifter visas på vår kassasida; vi förbehåller oss dock rätten att informera dig om eventuella ytterligare leveransavgifter som gäller för din specifika leveransadress.

9.2 Dcunikart kan inte garantera leveransdatum och tar inget ansvar, förutom att informera dig om eventuella kända förseningar, för Produkter som levereras efter det beräknade leveransdatumet. Standardleveranstider visas på sajten. I genomsnitt för Sverige är den beräknade leveranstiden 1-3 dagar, om du betalar med Swish, 7-10 dagar om du betalar med andra metoder, för utanför Sverige är det 7-10 dagar. Det är bara en genomsnittlig uppskattning, och viss leverans kan ta längre tid, alternativt levereras mycket snabbare. Alla leveransuppskattningar som ges vid tidpunkten för beställning och bekräftelse kan komma att ändras. Vi kommer i alla fall att göra vårt bästa för att kontakta dig och informera dig om alla ändringar. Vi gör vårt bästa för att göra leveransen av produkten så enkel som möjligt.

Äganderätten till produkterna kommer endast att övergå till kunder när vi får full betalning av alla belopp som är skyldiga avseende produkterna, inklusive leveranskostnader.

10 Släpp

10.1 Du befriar oss (och våra tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, dotterbolag, joint ventures och anställda) från anspråk, krav och skadestånd (faktiska och följdriktiga) av alla slag och karaktärer, kända och okända, som uppstår ur eller på något sätt har samband med sådana tvister. Du samtycker till att Dcunikart inte har någon kontroll över och inte garanterar leveransen av de annonserade samarbetena och att Dcunikart ska befrias från alla skador som uppstår på grund av att man inte har kunnat ta del av några fördelar av ett förväntat samarbete.

11 Personuppgifter och cookies

11.1 Genom att godkänna Avtalet accepterar Kunden användningen av cookies på Sajten. Vidare accepterar Kunden att Dcunikart kommer att lagra och använda relevanta personuppgifter om Kunden för att leverera Produkten.

12 Skadestånd

12.1 Du kommer att hålla Dcunikart (och dess tjänstemän, direktörer, agenter, dotterbolag, joint ventures och anställda) skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot detta avtal, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

13 Lag och jurisdiktion.

13.1 Om en tvist uppstår mellan dig och Dcunikart rekommenderar vi starkt att du först kontaktar oss direkt för att söka en lösning. Vi kommer att överväga rimliga förfrågningar om att lösa tvisten genom alternativa tvistlösningsförfaranden, såsom medling eller skiljeförfarande, som alternativ till rättstvister.

13.2 Kontrakt för köp av produkter via vår webbplats och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dem eller deras föremål eller bildande (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) måste lösas av en domstol i Sverige.

13.3 Varje tvist eller anspråk som uppstår ur eller i samband med avtalet eller dess bildande (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) kommer att vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktionen för Sveriges domstolar.

14 Allmänt

14.1 Inget byrå, partnerskap, joint venture, anställd-arbetsgivare, franchisetagare-franchisetagare, etc. är avsett eller skapat av detta avtal.

14.2 Du bekräftar att du har alla nödvändiga tillstånd för att ge oss Kundens personuppgifter för att uppfylla detta Avtal.

14.3 Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse upphävas och de återstående bestämmelserna ska tillämpas. Efter eget gottfinnande kan vi överlåta detta avtal efter meddelande till dig. Rubriker är endast för referensändamål och begränsar inte omfattningen eller omfattningen av ett sådant avsnitt. Vår underlåtenhet att agera med avseende på ett intrång från dig eller andra gör inte avkall på vår rätt att agera med avseende på efterföljande eller liknande överträdelser. Vi garanterar inte att vi kommer att vidta åtgärder mot alla brott mot detta avtal.